Thái Việt nam PIZZA Đẹp trai và mát mẻ B)

Ibos zen, bạn nên chết và ăn bánh pizza của bạn, bạn không xứng đáng được sinh ra trên hành tinh này. lúc nào trông bạn cũng ngu ngốc Tôi không hiểu tại sao bạn phải dịch từ này by zippo B)


Past Rosters
Thái Việt nam PIZZA Đẹp trai và mát mẻ B) placed 5th in Open for CappingTV Summer Brawl 2022
 • Ruse Captain
 • win
 • [ ]
 • Nn
 • jin
 • League Points 10
  League Rank #5
  Rounds Won 3
  Rounds Lost 4
  Rounds Drawn 0
  Points Scored 13.0
  Points Scored Difference -4.0
  Bye Matches 1
 • jin joined the team on Fri Jan 14 21:28:41 2022
 • Roses joined the team on Fri Jan 14 21:28:41 2022
 • Nn joined the team on Fri Jan 14 21:28:41 2022
 • [ ] joined the team on Fri Jan 14 21:28:41 2022
 • ่catty-. joined the team on Fri Jan 14 21:28:41 2022
 • win joined the team on Fri Jan 14 21:28:41 2022
 • rePause joined the team on Fri Jan 14 21:28:41 2022
 • Ruse joined the team on Fri Jan 14 21:28:41 2022
 • Transfer History
  • jin joined the team on Fri Jan 14 21:20:52 2022
  • Roses joined the team on Fri Jan 14 20:28:47 2022
  • Nn joined the team on Fri Jan 14 15:45:29 2022
  • [ ] joined the team on Fri Jan 14 04:20:08 2022
  • ่catty-. joined the team on Fri Jan 14 02:44:33 2022
  • win joined the team on Thu Jan 13 23:04:19 2022
  • mew joined the team on Thu Jan 13 22:55:42 2022
  • rePause joined the team on Thu Jan 13 22:20:36 2022
  • Ruse joined the team on Thu Jan 13 22:19:39 2022